ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกไหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

12 กรกฏาคม 2564

      สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แบมาพร้อมนี้